Ν.Φραγκάκης | Περίπτωση ηλεκτρικής θύελλας. Τι να κάνω; 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Αρρυθμίες- συσκευές: Αντιμετώπιση δύσκολων κλινικών περιπτώσεων. Τι πρέπει να κάνω;
Πρόεδροι: Ι.Στυλιάδης,Ν.Φραγκάκης
16:30-16:52 Περίπτωση επιμόλυνσης συσκευής σε βηματοδο-εξαρτώμενο ασθενή. Ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση;
Α.Αντωνιάδης
16:52-17:14 Περίπτωση συγκοπής κατά τη διάρκεια άσκησης. Ποια είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση;
Η.Ζάρβαλης
17:14-17:36 Περίπτωση ηλεκτρικής θύελλας. Τι να κάνω;
Ν.Φραγκάκης
17:36-18:00 Περίπτωση μέσης ηλικίας ασθενή με ασυμπτωματική εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή. Ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση;
Λ.Μάντζιαρη
Σχολιαστές: Γ.Μαλίγκος,Ε.Παγκουρέλιας,Α.Κοντογεώργης,Μ.Κωνσταντινίδου
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18