Α.Αντωνιάδης Μέρος Β'| ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Διαγνωστική Προσέγγιση Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με ειδικό Αρρυθμιολογικό Ενδιαφέρον 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:00-14:30 ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Διαγνωστική Προσέγγιση Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με ειδικό Αρρυθμιολογικό Ενδιαφέρον
Πρόεδροι: Ι.Βογιατζής,Ε.Κοτσάκου-Χατζηνικολάου,Β.Σκέμπερης
Σχολιαστές: Α.Αντωνιάδης,Μ.Κωνσταντινίδου,Λ.Μάντζιαρη,Σ.Χαρίτος,Τ.Δαδούς
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18