Λ.Μάντζιαρη | ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Διαγνωστική Προσέγγιση Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με ειδικό Αρρυθμιολογικό Ενδιαφέρον 13/09/2018

 
13:00-14:30 ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Διαγνωστική Προσέγγιση Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με ειδικό Αρρυθμιολογικό Ενδιαφέρον
Πρόεδροι: Ι.Βογιατζής,Ε.Κοτσάκου-Χατζηνικολάου,Β.Σκέμπερης
Σχολιαστές: Α.Αντωνιάδης,Μ.Κωνσταντινίδου,Λ.Μάντζιαρη,Σ.Χαρίτος,Τ.Δαδούς
Tags : 13/09/2018