Κ. Αντωνίου | Η άποψη του Θωρακοχειρουργού 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
Δείτε videos & photos https://www.livemedia.gr/11iice
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18