Κ.Σπανόπουλος | Η άποψη του Αναισθησιολόγου 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:00-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ομάδα Καρδιάς
Πρόεδροι: Ε.Γκουτζιομήτρου,Α.Ζιάκας
12:00-12:12 Η άποψη του Αναισθησιολόγου
Κ.Σπανόπουλος
12:12-12:24 Η άποψη του Επεμβατικού Καρδιολόγου
Α.Παπαδόπουλος
12:24-12:36 Η άποψη του Θωρακοχειρουργού
Β.Πουλιανίτης
12:36-12:48 Η άποψη του Αγγειοχειρουργού
Κ.Τιγκιρόπουλος
12:48-12:53
Γ.Μπομπότης
12:53-13:00 Ερωτήσεις-Σχόλια
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18