Ι. Βογιατζής | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
08:00-09:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδροι: Α.Αντωνιάδης,Π.Κυριάκου,Χ.Χατζηελευθερίου
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18