Α.Καρακάνας | Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
09:30-11:30 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ
Πρόεδροι: Χ.Καρβούνης,Ι.Κανονίδης,Ι.Τσούνος
09:30-09:50 Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός
Σ.Τζήκας,Α.Καρακάνας
09:50-10:00 Ερωτήσεις-Σχόλια
10:00-10:20 Αγγειογραφικές προβολές. Μελέτη και ερμηνεία στεφανιογραφικών ευρημάτων
Α.Ζιάκας,Α.Κουπαράνης
10:20-10:30 Ερωτήσεις - Σχόλια
10:30-10:50 Διαδερμικές - Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών
Α.Μαυρογιάννη,Σ.Σωτηρίου
10:50-11:00 Ερωτήσεις-Σχόλια
11:00-11:20 Αξιολόγηση του καρδιακού επιπωματισμού της συμπιεστικής περικαρδίτιδας και της περιοριστικής φυσιολογίας
Β.Σαχπεκίδης,Σ.Μπακαλιός
11:20-11:30 Ερωτήσεις-Σχόλια
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18