Δ.Δημητριάδης | My worst case - My best case 26/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Κ.Τούτουζας,Σ.Χατζημιλτιάδης
19:30-20:30 My worst case - My best case
Χ.Αραμπατζής,Π.Δάρδας,Δ.Δημητριάδης,Ε.Ιωαννίδης,Γ.Καζινάκης
Tags : 26/05/2018