Γ.Κασίμης | Η εξέλιξη και το μέλλον των στεφανιαία προσθέσεων – stents 26/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18:30-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Α.Ζιάκας,Γ.Μπομπότης
18:30-18:50 Πότε θα στείλω έναν στεφανιαία ασθενή για αορτοστεφανιαία παράκαμψη;
Θ.Παπαδόπουλος
18:50-19:10 Η εξέλιξη και το μέλλον των στεφανιαία προσθέσεων – stents
Γ.Κασίμης
19:10-19:30 Υβριδικές παρεμβάσεις. Πότε, πώς, σε ποιες περιπτώσεις
Α.Πίτσης
Tags : 26/05/2018