Λ.Μάντζιαρη | Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στην καρδιακή ανεπάρκεια 26/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Τ.Δαδούς,Ε.Χατζηνικολάου-Κοτσάκου
17:00-17:20 Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα
Α.Αντωνιάδης
17:20-17:40 Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στη χρόνια στεφανιαία νόσο και στις μυοκαρδιοπάθειες- μυοκαρδίτιδες
Ι.Στυλιάδης
17:40-18:00 Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στην καρδιακή ανεπάρκεια
Λ.Μάντζιαρη
Tags : 26/05/2018