Α.Νικητόπουλος | Στεφανιογραφία - Αγγειοπλαστική 26/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πρόεδροι: Χ.Γραΐδης,Α.Μαυρογιάννη
15:00-16:15 Στεφανιογραφία - Αγγειοπλαστική
Γ.Αηδονίδης,Ε.Ιωαννίδης,Α.Νικητόπουλος,Σ.Παπαστεφάνου
16:15-16:30 TAVI
Α.Παπαδόπουλος,Σ.Σωτηρίου
16:30-16:45 Mitral clip
Β.Νινιός
16:45-17:00 Σύγκληση παραβαλβιδικών διαφυγών
Π.Δάρδας
Tags : 26/05/2018