Δ.Στάκος | Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά σε τραυματισμό ή επείγον χειρουργείο. Πότε είναι απαραίτητη η εξουδετέρωση της δράσης και πως επιτυγχάνεται κατά περίπτωση 26/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης,Σ.Παπαϊωάννου
13:30-13:50 Πώς αντιμετωπίζω τον ασθενή υπό DOACS που παρουσίασε ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο;
Ι.Λαγός
13:50-14:10 Πώς αντιμετωπίζω τον ασθενή υπό DOACS που παρουσίασε: α) συστηματική αιμορραγία, β) αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Χ.Λαφάρας
14:10-14:30 Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή που λαμβάνει α) αντιπηκτικά, β) διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, γ) τριπλή αγωγή πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση
Ξ.Αποστολίδου
14:30-15:00 Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά σε τραυματισμό ή επείγον χειρουργείο. Πότε είναι απαραίτητη η εξουδετέρωση της δράσης και πως επιτυγχάνεται κατά περίπτωση
Δ.Στάκος
Tags : 26/05/2018