Ι.Βογιατζής | Καρδιακή Ανεπάρκεια 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πρόεδροι: Ι.Ζαρίφης,Ι.Τσούνος
15:00-15:20 Στεφανιαία νόσος
Ι.Βογιατζής
15:20-15:40 Βαλβιδοπάθειες
Γ.Ευθυμιάδης
15:40-16:00 Μυοκαρδιοπάθειες
Γ.Ευθυμιάδης
16:00-16:20 Αρρυθμίες
Ν.Φραγκάκης
16:20-16:40 Καρδιακή Ανεπάρκεια
Ι.Βογιατζής
16:40-17:00 Απεικονιστικές μέθοδοι
Ι.Τζιάτζιος
Tags : 24/05/2018