Β.Καμπερίδης | Αναιμία και καρδιακή ανεπάρκεια 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης,Ι.Παπαγιάννης
12:30-13:00 Πώς παρακολουθώ τον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια
Σ.Τζήκας
13:00-13:30 Αντίσταση στα διουρητικά
Ε.Θεοφιλογιαννάκος
13:30-14:00 Θεραπευτικά διλήμματα στην καρδιακή ανεπάρκεια (πότε χρησιμοποιώ διγοξίνη και πότε νιτρώδη;)
Δ.Κρικίδης
14:00-14:30 Αναιμία και καρδιακή ανεπάρκεια
Β.Καμπερίδης
Tags : 24/05/2018