Ε.Καραπατσούδη | Αιμοσιδήρωση (β θαλασσαιμία) 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
11:00-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Χ.Αδαμόπουλος,Θ.Μπισχινιώτης
11:00-11:20 Αμιλοείδωση
Ε.Κουλούρης
11:20-11:40 Σαρκοείδωση
Ι.Καραντουμάνης
11:40-12:00 Αιμοσιδήρωση (β θαλασσαιμία)
Ε.Καραπατσούδη
Tags : 24/05/2018