Ν.Στοΐλα | Δύσπνοια στην καρδιακή ανεπάρκεια – Αντιμετώπιση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Διαφορική Διάγνωση 12/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
09:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Πρόεδροι: Ε.Παντελίδου,Ε.Στράτη
09:00-09:15 Η σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Ν.Παυλίδου,Ε.Σταμάτη
09:15-09:30 Δύσπνοια στην καρδιακή ανεπάρκεια – Αντιμετώπιση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Διαφορική Διάγνωση
Ν.Στοΐλα,Α.Κουλούρης
09:30-09:45 Συμμόρφωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη φαρμακευτική αγωγή
Ε.Χαρέλα
09:45-10:00 Άσκηση και σεξουαλική δραστηριότητα στην καρδιακή ανεπάρκεια
Ε.Παπαντωνίου,Ε.Παπαδοπούλου
10:00-10:15 Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε Γενικό Νοσοκομείο
Μ.Τζίνεβη,Φ.Χατζηστεφάνου
10:15-10:30 Αξιολόγηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και φροντιστών στην κατ’ οίκον επίσκεψη
Π.Μπόνια
10:30-11:00 Συζήτηση
Tags : 09/03/2018