Ι.Ζαρίφης | Τιμές – Στόχοι στην αρτηριακή υπέρταση. Νεότερες εξελίξεις στις θεραπευτικές οδηγίες 11/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι.Στυλιάδης
19:30-19:55 Τιμές – Στόχοι στην αρτηριακή υπέρταση. Νεότερες εξελίξεις στις θεραπευτικές οδηγίες
Ι.Ζαρίφης
19:55-20:00 Συζήτηση
Tags : 10/03/2018