Σ.Αδαμόπουλος | Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Μεταμόσχευση 11/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
11:30-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης,Σ.Λαμπρόπουλος
11:30-11:45 Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Παρηγορική θεραπεία
Χ.Παπαδόπουλος
11:45-12:00 Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Μεταμόσχευση
Σ.Αδαμόπουλος
12:00-12:30 Συζήτηση
Tags : 10/03/2018