Α.Αντωνιάδης | Διαφορική διάγνωση υπερκοιλιακών αρρυθμιών 10/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16:00-18:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΙΙ : ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Σ.Παρασκευαΐδης
16:00-16:45 Διαφορική διάγνωση υπερκοιλιακών αρρυθμιών
Α.Αντωνιάδης,Ν.Φραγκάκης
16:45-17:30 Διαφορική διάγνωση αρρυθμιών με ευρύ QRS
Σ.Χαρίτος,Γ.Σταυρόπουλος
17:30-18:15 Το ΗΚΓ στον βηματοδοτούμενο ασθενή
Μ.Καραλιόλιου,Τ.Δαδούς
18:15-18:30 Λαμινοπάθειες. Παρουσίαση περιστατικών
Γ.Ευθυμιάδης,Ε.Σκουμπουρδής,Δ.Κρικίδης
Tags : 10/03/2018