ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ» | Συζήτηση 10/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14:00-15:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ»
Πρόεδροι: Σ.Κωνσταντινίδης,Π.Μακρίδης
14:00-14:15 Διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση ασθενών με πνευμονική υπέρταση
Γ.Πίτσιου
14:15-14:30 Νοσήματα του κολλαγόνου και πνευμονική υπέρταση
Ι.Γκουγκουρέλας
14:30-14:45 Φαρμακευτική αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης - συνδυαστική αγωγή
Π.Κυριάκου
14:45-15:00 Συζήτηση
Tags : 10/03/2018