Ι.Ζαρίφης | Ο ρόλος του σταθερού συνδυασμού μετοπρολόλης/Ιβαμπραδίνης στην αντιμετώπιση των ασθενών με σταθερή στηθάγχη 10/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:00-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της εταιρείας WINMEDICA
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
13:00-13:30 Ο ρόλος του σταθερού συνδυασμού μετοπρολόλης/Ιβαμπραδίνης στην αντιμετώπιση των ασθενών με σταθερή στηθάγχη
Ι.Ζαρίφης
13:30-14:00 Διευρύνοντας τα όρια της διουρητικής θεραπείας: Φαρμακολογικά γνωρίσματα και κλινικό όφελος της τορασεμίδης
Θ.Καραμήτσος
Tags : 10/03/2018