Δ.Κωνσταντίνου | Αιφνίδιος θάνατος στην καρδιακή ανεπάρκεια 10/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
10:30-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ε.Ηλιοδρομίτης,Σ.Χατζημιλτιάδης
10:30-10:45 Αιφνίδιος θάνατος στην καρδιακή ανεπάρκεια
Δ.Κωνσταντίνου
10:45-11:00 Θεραπεία συγχρονισμού στην καρδιακή ανεπάρκεια
Ι.Στυλιάδης
11:00-11:15 Ο ρόλος της επεμβατικής θεραπείας στην καρδιακή ανεπάρκεια
Θ.Παπαδόπουλος
11:15-11:30 Συζήτηση
Tags : 10/03/2018