Σ.Σαββάτης | Τιμητική εκδήλωση για την αποχώρηση από την υπηρεσία στην Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. κ. Στέργιου Σαββάτη 09/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
20:30-21:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20:30-20:40 Προσφωνήσεις
20:40-20:50 Κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου
Ι.Κανονίδης
20:50-21:05 Τιμητική εκδήλωση για την αποχώρηση από την υπηρεσία στην Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. κ. Στέργιου Σαββάτη
Σ.Σαββάτης
21:05-21:30 Κύρια Ομιλία: Καρδιαγγειακή Ιατρική. Στους καιρούς των μεγάλων προκλήσεων
Π.Βάρδας
Tags : 09/03/2018