Χ.Στεφόπουλος | Εξοικειώνοντας τον καρδιολόγο με το Stress Echo. Ενδείξεις Stress Echo στην καρδιολογία. Επίδειξη περιστατικών 09/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16:00-19:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ Ι
Πρόεδροι: Χ.Καρβούνης,Γ.Ευθυμιάδης
16:00-17:00 Εξοικειώνοντας τον καρδιολόγο με τη μαγνητική τομογραφία. Ενδείξεις της μαγνητικής τομογραφίας στην καρδιολογία. Επίδειξη περιστατικών
Θ.Καραμήτσος,Ι.Τζιάτζιος,Μ.Μπαζμπάνη
17:00-18:00 Εξοικειώνοντας τον καρδιολόγο με το Stress Echo. Ενδείξεις Stress Echo στην καρδιολογία. Επίδειξη περιστατικών
Β.Σαχπεκίδης,Χ.Στεφόπουλος
18:00-19:00 Εξοικειώνοντας τον καρδιολόγο με το υπερηχοκαρδιογράφημα στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Υπερηχοκαρδιογραφική διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με συγγενή καρδιοπάθεια. Επίδειξη περιστατικών
Γ.Γιαννακούλας,Α.Κουτσάκης
Tags : 09/03/2018