Χ.Αδαμόπουλος | Καρδιά και πνεύμονες. Παθοφυσιολογικές συσχετίσεις 09/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:30-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Θ.Μπισχινιώτης,Π.Αγαθαγγέλου
13:30-13:45 Καρδιά και πνεύμονες. Παθοφυσιολογικές συσχετίσεις
Χ.Αδαμόπουλος
13:45-14:00 Καρδιά και νεφροί. Παθοφυσιολογικές συσχετίσεις
Μ.Παπαδημητρίου
14:00-14:15 Σακχαρώδης Διαβήτης και καρδιά
Γ.Καρακώστας
14:15-14:30 Ρευματικά νοσήματα και Καρδιά
Θ.Δημητρούλας
14:30-15:00 Συζήτηση
Tags : 09/03/2018