Θ.Ζαγκλαβάρα | Υπερηχογραφική εκτίμηση της αριστερής κοιλίας 09/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ε.Αναγνώστου,Δ.Κετίκογλου
11:00-11:15 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδος
Κ.Στόκκος
11:15-11:30 Υπερηχογραφική εκτίμηση των παθήσεων της αορτικής βαλβίδος
Ξ.Αποστολίδου
11:30-11:45 Υπερηχογραφική εκτίμηση της αριστερής κοιλίας
Θ.Ζαγκλαβάρα
11:45-12:00 Υπερηχογραφική εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας
Φ.Λαζαρίδου
12:00-12:30 Συζήτηση
Tags : 09/03/2018