Κ.Λέτσας | Σύνδρομο BRUGADA. Χρειάζεται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για διαστρωμάτωση κινδύνου; Υπέρ - Κατά / BRS need EPS for risk stratification? Pros-Cons 16/09/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16:45-17:45 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ / DEBATES
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Α.Μανώλης
16:45-17:15 Κατάλυση ως θεραπεία πρώτης επιλογής για παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή: Υπέρ - Κατά / Catheter ablation as first line treatment for PAF: Pros-Cons
Μ.Κωνσταντινίδου,Ε.Καλλέργης
17:15-17:45 Σύνδρομο BRUGADA. Χρειάζεται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για διαστρωμάτωση κινδύνου; Υπέρ - Κατά / BRS need EPS for risk stratification? Pros-Cons
Π.Κοραντζόπουλος,Κ.Λέτσας
Tags : 16/09/2017
Pfizer 2017