Α.Μπάρμπας | Σύμπλοκη αγγειοπλαστική βλάβης διχασμού LAD/Diagonal με την τεχνική DK crush / Complex PCI of an LAD/Diagonal bifurcation lesion utilizing the DK Crush technique 16/09/2017

 
14:45-16:45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / PRESENTATION OF CASES OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
Πρόεδροι: Μ.Τσελεντάκης,Α.Δαγρέ,Κ.Τούτουζας
14:45-14:57 Ολική απόφραξη: διαφορετική προσέγγιση, ίδιο αποτέλεσμα / CTO: different approach, similar result
Π.Δάρδας
14:57-15:09 Περιστροφική αθηρεκτομή σε ατελώς εκπτυγμένο stent με σημαντική επαναστένωση / Rotational atherectomy in incompletely expanded stent with significant restenosis
Π.Δάρδας
15:09-15:21 Ο ρόλος του επεμβατικού καρδιολόγου μετά την αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Τρία σύντομα περιστατικά / The role of interventional cardiologist after the time of coronary aorta by pass grafting. Three quick cases
Δ.Δημητριάδης,Κ.Γιαννακάκης,Χ.Γραΐδης,Γ.Αηδονίδης,Γ.Τσώνης,Α.Μαλακούδης
15:21-15:33 Σοβαρή στεφανιαία νόσος- Ισοδύναμο στελέχους σε νεαρές γυναίκες. Δύο περιστατικά / Severe coronary artery disease - Left main branch artery disease. 2 cases
Γ.Αηδονίδης,Χ.Γραΐδης,Δ.Δημητριάδης,Κ.Γιαννακάκης,Γ.Τσώνης,Α.Μαλακούδης,Τ.Χριστοφορίδου
15:33-15:45 Δίλημμα στην απόφαση: όταν οι λειτουργικές δοκιμασίες έρχονται σε αντίθεση με την αγγειογραφική εικόνα / Decision dilemma: when functional tests contrast the angiographic image
Λ.Λιλλής,Μ.Διδάγγελος,Α.Ζιάκας
15:45-15:57 Διακαθετηριακή αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας σε ασθενή με σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς / Transcatheter mitral valve replacement in a patient with severe functional mitral regurgitation
Κ.Σπάργιας,Μ.Χρυσοχέρης,Κ.Παπαδόπουλος,Π.Κουρκοβέλη,Ι.Νικολάου,Ν.Μπουμπούλης,Σ.Παττακός
15:57-16:09 Διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, νέο LBBB, και επιδεινούμενη καρδιακή ανεπάρκεια: αντιμετώπιση με αμφικοιλιακή βηματοδότηση / Transcatheter aortic valve replacement, new LBBB, and worsening heart failure: treatment with biventricular pacing
Μ.Χρυσοχέρης,Κ.Σπάργιας,Θ.Αποστολόπουλος,Κ.Παπαδόπουλος,Π.Κουρκοβέλη,Σ.Παττακός
16:09-16:21 Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς σε ασθενή με ανεπάρκεια μιτροειδούς με το σύστημα PASCAL / Transcatheter mitral valve repair in a patient with severe mitral regurgitation with use of the novel PASCAL SYSTEM
Κ.Παπαδόπουλος,Κ.Σπάργιας,Μ.Χρυσοχέρης,Π.Κουρκοβέλη,Ι.Νικολάου,Σ.Παττακός
16:21-16:33 Σύμπλοκη αγγειοπλαστική βλάβης διχασμού LAD/Diagonal με την τεχνική DK crush / Complex PCI of an LAD/Diagonal bifurcation lesion utilizing the DK Crush technique
Α.Μπάρμπας,Δ.Στάκος
Tags : 16/09/2017