Σ.Τζήκας | Βέλτιστη διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλίακής αγωγής σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο / Optimal dual antiplatelet treatment in ACS patients 16/09/2017

 
14:15-14:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SATELITE LECTURE
Πρόεδροι: Ι.Τσούνος
14:15-14:45 Βέλτιστη διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλίακής αγωγής σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο / Optimal dual antiplatelet treatment in ACS patients
Λ.Μόσιαλος,Σ.Τζήκας
Tags : 16/09/2017