Μ.Χρυσοχέρης | Διαδερμική επιδιόρθωση τριγλώχινας βαλβίδας / Percutaneous Repair of Tricuspid Valve 16/09/2017

 
12:45-14:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Γ.Κοχιαδάκης,Β.Πυργάκης,Κ.Σπάργιας
12:45-12:57 Ηχωκαρδιογραφία στην ένδειξη-προετοιμασία, διενέργεια, παρακολούθηση ασθενών που υποβάλονται σε Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών / Echocardiography for indication-preparation, performance, follow up in Transcatheter Therapies of Cardiac Valve Diseases
Β.Νινιός,Κ.Παπαδόπουλος
12:57-13:09 Αξονική τομογραφία στην ένδειξη-προετοιμασία, διενέργεια, παρακολούθηση ασθενών που υποβάλονται σε διακαθετηριακές θεραπείες δομικών καρδιοπαθειών. Η άποψη του καρδιολόγου
Δ.Κετίκογλου,Β.Σαχπεκίδης
13:09-13:21 Βιοπροσθετικές Αορτικές Βαλβίδες νέας γενιάς για Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας / New generation bioprosthetic aortic valves for Transcatheter Aortic Valve Implantation
Γ.Μπομπότης,Κ.Σπάργιας
13:21-13:33 Διακαθετηριακές θεραπείες στη λειτουργική και εκφυλιστική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας / Transcatheter therapies in functional and degenerating mitral regurgitation
Δ.Παπακωνσταντίνου,Μ.Χρυσοχέρης
13:33-13:45 Προχωρημένη υψηλότατου επιπέδου εμπειρία στην ανάπτυξη προγράμματος διακαθετηριακών Θεραπειών στις δομικές καρδιοπάθειες / Advanced highest level experience in development of program of transcatheter therapies of structural heart disease
Γ.Κοχιαδάκης,Κ.Σπάργιας
13:45-13:57 Διαδερμική επιδιόρθωση τριγλώχινας βαλβίδας / Percutaneous Repair of Tricuspid Valve
Γ.Μπάμπας,Κ.Σπάργιας,Μ.Χρυσοχέρης
13:57-14:15 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 16/09/2017