Χ.Γραΐδης | Νόσος Στελέχους / Left Main Disease 15/09/2017

 
16:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Γ.Καραβόλιας,Θ.Παπαδόπουλος
16:00-16:15 Νόσος Στελέχους / Left Main Disease
Δ.Τσικαδέρης,Χ.Γραΐδης
16:15-16:30 Βλάβες διχασμών / Bifurcation lesions
Θ.Γκούτζιος,Γ.Αηδονίδης
16:30-16:45 Περιστροφική αθηρεκτομή / Rotational atherectomy
Β.Καρασαββίδης,Α.Νικητόπουλος
16:45-17:00 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 15/09/2017