Η.Νινιός | Το τοπίο των συσκευών μεταλλικών Βιοαποδομήσιμων Ικριωμάτων τώρα / Current Landscape of metallic Bioresorbable Scaffolds 15/09/2017

 
14:00-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Β.Βούδρης,Ε.Τσιάμης
14:00-14:18 Η λογική των Βιοαποδομήσιμων Ικριωμάτων και η ιστορία ανάπτυξης της Τεχνολογίας / Rationale for Bioresorbable Scaffolds and historic development of Technology
Γ.Κοντόπουλος,Σ.Δεληογλάνης
14:18-14:36 Το τοπίο των συσκευών πολυμερικών Βιοαποδομήσιμων Ικριωμάτων τώρα / Current Landscape of Polymeric Bioresorbable Scaffolds
Α.Σαμαράς,Ο.Καϊτόζης
14:36-14:54 Το τοπίο των συσκευών μεταλλικών Βιοαποδομήσιμων Ικριωμάτων τώρα / Current Landscape of metallic Bioresorbable Scaffolds
Γ.Μπομπότης,Β.Νινιός
14:54-15:00 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 15/09/2017