Η.Σανίδας | Κλάσμα Στεφανιαίας Εφεδρείας Ροής και στιγμιαίο Ελεύθερο κύματος Πηλίκο / Fractional Flow Reserve and instantaneous wave Free Ratio 15/09/2017

 
12:45-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Μ.Χαμηλός,Γ.Μπάμπας,Β.Τζίφος
12:45-13:05 OCT έναντι IVUS / OCT vs IVUS
Α.Μαυρογιάννη,Α.Ζιάκας
13:05-13:25 Χαρακτηριστικά των πλακών στη στεφανιαία νόσο / Characteristics of plaques in coronary artery disease
Ν.Μουτούδης,Α.Καρανάσος
13:25-13:45 Κλάσμα Στεφανιαίας Εφεδρείας Ροής και στιγμιαίο Ελεύθερο κύματος Πηλίκο / Fractional Flow Reserve and instantaneous wave Free Ratio
Λ.Μόσιαλος,Η.Σανίδας
13:45-14:00 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 15/09/2017