Γ.Ανδρικόπουλος | Εξελίξεις στην αντιμετώπιση σύμπλοκων αρρυθμιών με τη βοήθεια της ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης / New developments in the management of complex arrhythmias with support of electroanatomical mapping 15/09/2017

 
12:00-12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SATELLITE LECTURE
Πρόεδροι: Ν.Φραγκάκης
12:00-12:30 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση σύμπλοκων αρρυθμιών με τη βοήθεια της ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης / New developments in the management of complex arrhythmias with support of electroanatomical mapping
Γ.Ανδρικόπουλος
Tags : 15/09/2017