Γ.Σταυρόπουλος | Πρώιμη εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε δομικά φυσιολογική καρδιά. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση / Early onset AF in patient with structurally normal heart. Diagnostic and therapeutic approach 15/09/2017

 
10:30-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Α.Κατσίβας,Ι.Τσούνος
10:30-10:50 Μπορούμε να προβλέψουμε νεοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή; / Can we predict new onset atrial fibrillation?
Μ.Κωνσταντινίδου,Δ.Ταχματζίδης
10:50-11:10 Μπορούμε να αναγνωρίσουμε παράγοντες που προβλέπουν υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής μετά από κατάλυση της αρρυθμίας / Could we identify parameters to predict AF recurrences post AF ablation?
Σ.Χαρίτος,Α.Αντωνιάδης
11:10-11:30 Συσχέτιση μεταξύ υπερκοιλιακής έκτοπης δραστηριότητας και επίπτωσης της κολπικής μαρμαρυγής / Correlation between supraventricular ectopic activity and incidence of atrial fibrillation
Σ.Παρασκευαΐδης,Η.Ζάρβαλης
11:30-11:50 Πρώιμη εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε δομικά φυσιολογική καρδιά. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση / Early onset AF in patient with structurally normal heart. Diagnostic and therapeutic approach
Γ.Ανδρικόπουλος,Γ.Σταυρόπουλος
11:50-12:00 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 15/09/2017