Α.Μαυρογιάννη | Πολυμορφισμοί, γενετικός έλεγχος και εργαστηριακή παρακολούθηση στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις. Τι νεότερο; / Polymorphisms, genetic control and laboratory monitoring in Percutaneous Coronary Interventions. What’s new? 15/09/2017

 
08:00-09:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Π.Γκελερής,Ι.Ζαρίφης,Σ.Χατζημιλτιάδης
08:00-08:15 Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή / Antiplatelet therapy
Σ.Παπαστεφάνου,Γ.Μόσχος
08:15-08:30 Αντιπηκτική αγωγή / Anticoagulation therapy
Δ.Παπακωνσταντίνου,Ι.Μποστανίτης
08:30-08:45 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις / Antithrombotic Therapy in patients with atrial fibrillation in Percutaneous Coronary Interventions
Ι.Κανονίδης,Δ.Στάκος
08:45-09:00 Πολυμορφισμοί, γενετικός έλεγχος και εργαστηριακή παρακολούθηση στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις. Τι νεότερο; / Polymorphisms, genetic control and laboratory monitoring in Percutaneous Coronary Interventions. What’s new?
Σ.Χατζημιλτιάδης,Α.Μαυρογιάννη
09:00-09:15 Αντιθρομβωτική αγωγή στις διακαθετηριακές εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων / Antithrombotic therapy for Transcatheter Aortic Valve Implantation
Γ.Μπομπότης,Α.Παπανικολάου
09:15-09:30 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 15/09/2017