Χ.Στεφανάδης | To παρόν και το μέλλον της επεμβατικής καρδιολογίας / The present and future of interventional cardiology 14/09/2017

 
20:05-20:35 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Εναρκτήρια ομιλία / OPENING CEREMONY: Opening speech
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
20:05-20:35 To παρόν και το μέλλον της επεμβατικής καρδιολογίας / The present and future of interventional cardiology
Χ.Στεφανάδης
Tags : 14/09/2017