ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Προσφωνήσεις / OPENING CEREMONY: Greetings 14/09/2017

 
20:00-20:05 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Προσφωνήσεις / OPENING CEREMONY: Greetings
Tags : 14/09/2017