Δ.Δημητριάδης | Προστατευόμενος ασθενής με συννοσηρότητες κατά τη διενέργεια Διαδερμικής Στεφανιαίας Παρέμβασης (ΔΣΠ) / Protected Percutaneous Coronary Intervention (PCI) patient with comorbidities 14/09/2017

 
18:30-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Χ.Γραΐδης,Δ.Κουλαξής
18:30-18:53 Προστατευόμενος ασθενής με συννοσηρότητες κατά τη διενέργεια Διαδερμικής Στεφανιαίας Παρέμβασης (ΔΣΠ) / Protected Percutaneous Coronary Intervention (PCI) patient with comorbidities
Σ.Παπαζαχαρίου,Δ.Δημητριάδης
18:53-19:00 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
19:00-19:23 Προστατευόμενος ασθενής με σύμπλοκη στεφανιαία νόσο κατά τη διενέργεια Διαδερμικής Στεφανιαίας Παρέμβασης (ΔΣΠ) / Protected Percutaneous Coronary Intervention(PCI) patient with Complex Coronary Artery Disease
Δ.Πεντούσης,Φ.Οικονόμου
19:23-19:30 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
19:30-19:53 Προστατευόμενος ασθενής με Αιμοδυναμική Επιβάρυνση κατά τη διενέργεια Διαδερμικής Στεφανιαίας Παρέμβασης (ΔΣΠ) / Protected Percutaneous Coronary Intervention(PCI) patient with Hemodynamic Compromise
Γ.Καζινάκης,Ν.Μεζίλης
19:53-20:00 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 14/09/2017