Ε.Δαλαμάγκα | Αντιαρρυθμικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού / Antiarrhythmic drugs during pregnancy and breast feeding 14/09/2017

 
17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Ε.Χατζηνικολάου-Κοτσάκου,Σ.Παρασκευαΐδης,Β.Σκέμπερης
17:00-17:20 Προδιαθεσικοί παράγοντες για προαρρυθμία κατά τη χορήγηση αντιαρρυθμικής αγωγής / Predisposing factors to proarrhythmia during antiarrhythmic therapy
Γ.Σταυρόπουλος,Π.Κυριάκου
17:20-17:40 Αντιαρρυθμικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού / Antiarrhythmic drugs during pregnancy and breast feeding
Μ.Παπαδημητρίου,Ε.Δαλαμάγκα
17:40-18:00 Αθλητές με σύνδρομο πρώιμης επαναπόλωσης, έκτακτες κοιλιακές συστολές. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες / Athletes with J wave syndromes, PVCs. Diagnostic and therapeutic approach according to current guidelines
Χ.Χατζηελευθερίου,Α.Μαχτοπούλου
18:00-18:20 Τι να κάνω σε συγκοπή επί παρουσίας αποκλεισμού σκέλους / What to do in syncope and bundle branch block
Δ.Κωνσταντίνου,Σ.Χαρίτος
18:20-18:30 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 14/09/2017