Α. Φωτογλίδης| ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ KAI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 14/09/2017

 
15:00-17:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / PAPERS PRESENTATION OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
Πρόεδροι: Θ.Μπελεβεσλής,Β.Στραβέλας
Tags : 14/09/2017