Η. Ι. Καπιτσίνης | ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 14/09/2017

 
15:00-17:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / PAPERS PRESENTATION OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
Πρόεδροι: Θ.Μπελεβεσλής,Β.Στραβέλας
Tags : 14/09/2017