Κ. Γιαννακάκης | PREVALENCE OF ANOMALOUS ORIGINATION OF A CORONARY ARTERY FROM THE OPPOSITE SINUS) IN AN ADULT POPULATION UNDERGOING MULTIDETECTOR-ROW COMPUTED TOMOGRAPH 14/09/2017

 
15:00-17:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / PAPERS PRESENTATION OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
Πρόεδροι: Θ.Μπελεβεσλής,Β.Στραβέλας
Tags : 14/09/2017