Χ.Χατζηελευθερίου | Πρακτική διαδραστική συνάντηση με ειδικούς όπου τα ΗΚΓ συζητούνται και αναλύονται / Interactive meeting with experts on ECG interpretation and analysis 14/09/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:00-14:30 ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Ι.Βογιατζής,Ν.Φραγκάκης
13:00-14:30 Πρακτική διαδραστική συνάντηση με ειδικούς όπου τα ΗΚΓ συζητούνται και αναλύονται / Interactive meeting with experts on ECG interpretation and analysis
Γ.Σταυρόπουλος,Χ.Χατζηελευθερίου,Β.Σκέμπερης,Τ.Δαδούς,Γ.Μπαλτογιάννης
Tags : 14/09/2017
Pfizer 2017