Μ.Διδάγγελος | Αξιολόγηση ασθενούς και κατευθυντήριες οδηγίες Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας (ΔΕΑΒ) / Patient assessment and Guidelines for Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 14/09/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
09:30-11:35 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ / SEMINAR ON INTERVENTIONAL CARDIOLOGY FROM TRAINING CARDIOLOGISTS
Πρόεδροι: Χ.Καρβούνης,Ι.Κανονίδης
09:30-09:45 Στεφανιογραφία, αγγειογραφικές προβολές, ερμηνεία των στεφανιογραφικών ευρημάτων / Coronary angiography, angiographic views and interpretation of collected data
Φ.Οικονόμου,Λ.Σερήφ
09:45-09:55 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
09:55-10:10 Αξιολόγηση ασθενούς και κατευθυντήριες οδηγίες Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας (ΔΕΑΒ) / Patient assessment and Guidelines for Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)
Γ.Μπομπότης,Μ.Διδάγγελος
10:10-10:20 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
10:20-10:35 Ενδοκαρδιακές επικοινωνίες. Ανίχνευση, εντόπιση και ποσοτικοποίηση / Intracardiac shunts. Detection, localization and quantification
Σ.Τζήκας,Κ.Μπακογιάννης
10:35-10:45 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
10:45-11:00 Αξιολόγηση του περικαρδιακού επιπωματισμού της συμπιεστικής περικαρδίτιδας και της περιοριστικής φυσιολογίας / Evaluation of pericardial tamponade, pericardial constriction and restrictive physiology
Β.Σαχπεκίδης,Π.Δοκόπουλος
11:00-11:10 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
11:10-11:25 Παρακέντηση περικαρδίου. Ενδείξεις, επέμβαση / Pericardio centesis. Indications, procedure
Σ.Χατζημιλτιάδης,Α.Καρακάνας
11:25-11:35 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 14/09/2017
Pfizer 2017