Σ. Παπαστεφάνου | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ VERNAKALANT ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 14/09/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
08:00-09:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / PRESENTATION OF PAPERS OF ELECTROPHYSIOLOGY
Πρόεδροι: Γ.Σταυρόπουλος,Π.Κυριάκου
Tags : 14/09/2017
Pfizer 2017