Μ. Σωτηριάδου | ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ TACTICATH QUARTZ™. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 14/09/2017

 
08:00-09:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / PRESENTATION OF PAPERS OF ELECTROPHYSIOLOGY
Πρόεδροι: Γ.Σταυρόπουλος,Π.Κυριάκου
Tags : 14/09/2017