Μ. Διδάγγελος | ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΑΧΥΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 14/09/2017

 
08:00-09:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / PRESENTATION OF PAPERS OF ELECTROPHYSIOLOGY
Πρόεδροι: Γ.Σταυρόπουλος,Π.Κυριάκου
Tags : 14/09/2017