Σ.Αδαμόπουλος | Μυοκαρδίτιδα 27/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Π.Γκελερής
19:30-20:00 Μυοκαρδίτιδα
Σ.Αδαμόπουλος
Tags : 27/05/2017