Σ.Κωνσταντινίδης | Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 27/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι.Στυλιάδης
19:00-19:30 Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
Σ.Κωνσταντινίδης
Tags : 27/05/2017